Om psykodrama

Livsscenen

Marianne Natvig har vært styreleder ved MI siden september 2017. Marianne har informert styret om at hun en tid har vurdert sin rolle som styreleder ved MI (via epost 11.8. og i styremøte 7-2018 21.8.18). I e-post til styret 4. oktober 2018 informerte Marianne om sin beslutning om å trekke seg som styreleder ved MI. Beslutningen ble presentert og kort redegjort for i styremøtet. Styret tar beslutningen til etterretning og vedtar enstemmig at Marianne Natvig fristilles fra vervet som styreleder. Gerd ivaretar formalitetene ved endringen i styret.

Om Psykodrama

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv.

 

Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden er leken, frodig, kreativ og konkret. Vi jobber med hele mennesket når vi bruker psykodrama, tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer har sin plass i arbeidet. Metoden har som mål å oppøve evnen til handlefrihet i eget liv og sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

 

Psykodrama er først og fremst en gruppeteraputisk metode. Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling. Det er også mulig å benytte psykodramametoden i individualterapi og i parterapi.

 

Å delta i en psykodramagruppe gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret, handlingsrettet og ressursorientert måte. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.

 

All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).

 

Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:

 

 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykosomatiske plager
 • Terapeutisk fordypning i arbeid med tilfriskning fra avhengighet

 

Psykodramagrupper

 

Kveldsgruppe psykodrama

 

Kveldsgruppe oppstart oktober:

Datoer: 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. og 26.11. 2018

Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang (mandager)

Sted: Skippergt. 9, Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3400,- (gruppe over 8 ganger)

Antall deltakere: 4-8 deltakere

Ansvarlig terapeut: Marianne Natvig

Helgekurset kropp, stemme og psykodrama er et populært kurs som er gjennomført fire ganger i 2018. Kurset er planlagt to helger i vårsemesteret 2019. Hvert helgekurs er frittstående. Du velger selv om du vil delta på et eller flere helgekurs.

 

Datoer 2019: 11.-13. januar, 8. - 10. mars og 3. - 5. mai 2019

Tid: Fredag 17-21, lørdag og søndag 10.30-18

Sted: Skippergata 9. 0152 Oslo

Pris: 2750,- for en helg (7500,- for deltakelse tre helger).

Ansvarlig terapeut: Arne Husjord og Marianne Natvig

 

Grupper som settes opp ved interesse:

Roller og relasjoner

Våg å være deg!

Kvinnegruppe

Introduksjon til psykodrama

Åpen kveld ved Moreno Instituttet

Moreno Instituttet tilbyr åpne kvelder for deg som ønsker å få en smakebit på psykodrama som kreativ psykoterapeutisk metode.

 

Datoer høsten 2018: 5.9., 9.10,. 6.11. og 12.12.

Tid: 18-21

Sted: Skippergata 9 0152 Oslo

Pris: 100,- betales ved oppstart

Påmeldning: info@morenoinstituttet.no

 

 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved