Priser og betingelser

Priser

Terapi:

Individualterapi 90 minutter: 850,-

Parterapi 90 minutter: 1100,-


Individuell veiledning stemmearbeid:

Individualtime stemme/sang 90 minutter: 850,-


Individuell veiledning og veiledning i gruppe:

Faglig veiledning 45 minutter: 600,-

Faglig veiledning 90 minutter: 1200,-


Grupper og kurs:

Psykodrama helgekurs: 3500,- (om ikke annen pris er oppgitt)

Psykodramagruppe 6 ganger: 3500,-

Psykodramagruppe 8 ganger: 

Stemmekurs heldag (6 timer): 1500,-

Stemmekurs helgekurs: 3500,- (om ikke annen pris er oppgitt)

Stemmekurs 4 ganger kveldstid: 3000,-


Grupper, kurs og innlegg på seminarer kan spesialtilpasses ulike grupper og holdes på forespørsel.


På enkelte kurs gis det rabatt til studenter og personer som står utenfor arbeidslivet.


Eventuell avbestilling av individualtime/partime må gjøres senest 24 timer før timeavtalen.


All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PiN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Deltakelse i psykodramagrupper i regi av Livsscenen er godkjent som gruppeterapi for studenter ved Moreno Instituttet (MI) og som egenerfaring ved opptak til studier ved MI


Oppgitte priser gjelder fra 1.6. 2019 

Kontaktopplysninger


Livsscenen

Marianne Natvig

Org.nr.: 911619997


Besøksadresse:

Skippergata 9, 0152 Oslo (MorenoHuset)


e-post: natvig.marianne@gmail.com 

mobil: 415 06 852

postadresse: Rektorhaugen 9b 0876 Oslo

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved