Individuelle timer

Individuelle terapitimer

De fleste av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Noen møter livsutfordringer av en slik art og et slikt omfang at det preger en store deler av livet. Andre møter utfordringer på bestemte tidspunkt i livet. Det kan handle om opplevelser som kan trenge bearbeiding, traumer som trenger å løses opp i. Å håndtere livets mange ulike overganger kan være utfordrende for mange. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. De fleste av oss trenger støtte under slike perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.   


 • Opplever du utfordringer i livet du trenger å dele med noen?
 • Har du behov for å snakke med en nøytral person om det som er vanskelig?
 • Ønsker du å ta tak i og jobbe med dine livsutfordringer på en konkret og handlingsrettet måte?


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i individualtimer kan blant annet være:

 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Psykosomatiske plager
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Terapeutisk fordypning i arbeid med tilfriskning fra avhengighet

 

En individualtime varer 90 minutter per gang. Pris for en individualtime: 850,- Kort vententetid på individualkonsultasjoner.   


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har utfordringer du vil jobbe med. Jeg er opptatt av å støtte deg, lytte til deg, og sammen med deg undersøke hvilke skritt og valg som kan lede videre i livet på en god og konstruktiv måte. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser. De metodene som brukes er psykodrama, monodrama, samtale og fordypningsarbeid med utgangspunkt i stemme, pust og kropp. Hvilke metoder som benyttes finner vi ut av sammen.

 

Som psykoterapeut er jeg opptatt av å støtte og følge deg i arbeidet med å tilegne deg større innsikt i og forståelse for egne problemer og i arbeidet med å finne og innarbeide gode handlingsverktøy for å oppnå en endring i retning økt livskvalitet og bedret helse.


Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i livet ditt, og undersøke relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Jeg holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum. Adresse: Skippergt. 9, 0152 Oslo (MorenoHuset).


Les gjerne mer om meg, om psykodrama som terapeutisk metode og om arbeid med stemmen som en mulig inngang til terapeutisk fordypning. Du er også  velkommen til å ta kontakt for en samtale eller timeavtale.


Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved