Kreativitet og Handlekraft

Kreativitet og Handlekraft

 

Deltakelse på kurset Kreativitet og Handlekraft gir mulighet til å utforske ditt eget uttrykks- og handlingsrepertoar som menneske gjennom bruk av ulike kreative uttrykksformer. Kurset gir mulighet til å undersøke roller og mulighetsrom, bli bevisst egne handlingsmønstre og undersøke mulighet til endring. Kurset er ressursorientert og handlingsrettet og åpner for arbeid med den enkelte deltakers livstemaer. Kursopplegget vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe.

 

 • Ønsker du å utforske dine ressurser og muligheter?
 • Opplever du utfordringer som hindrer din livsutfoldelse?
 • Har du behov for å gi deg selv tid i en krevende hverdag?
 • Trenger du mer rom til kreativitet og spontanitet i livet ditt?

 

Hva kan du oppnå med å delta:

 • Gi tid og oppmerksomhet til deg selv
 • Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter
 • Jobbe med dine egne ressurser og muligheter
 • Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre

 

Kurset vil blant annet bestå av:

 • Psykodrama og psykodramatiske teknikker
 • Kroppsbaserte øvelser: pusteteknikker, bevegelse og sentreringsøvelser
 • Ulike kreative uttrykksformer som skriving, tegning, stemmebruk og spontanteater
 • Mulighet for terapeutisk fordypning

 

Kurset krever ingen forkunnskap i psykodrama, sang/stemmebruk eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.

 

Kursopplegget vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe.

 

Praktisk informasjon:

 

 • Dato:
 • Tid: Fredag 18-21, lørdag 10-18, søndag 10-16
 • Sted: Egnet kurslokale sentralt i Oslo
 • Pris: 2500,- (2000,- studenter og arbeidsledige)
 • Kursholder og ansvarlig terapeut: Marianne Natvig

Informasjon om kursholder og co-terapeuter:

 

Marianne Natvig (f. 1966) er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Marianne har lang erfaring fra selvutvikling og terapeutisk arbeid med fokus på stemmebruk og sang, og fra kreativt arbeid som musikk- og kulturformidler. Les mer om Marianne.

 

I påvente av blomstring av Elin Bergstø Rossing

I påvente av blomstring (Elin Bergstø Rossing)

 

 

“Dere har klart å lage et konsept som er helt spesielt. Det ble som en reise i en annen dimensjon, en eventyrreise jeg vil bevare i min skattekiste og ta med meg videre i livet. Jeg opplevde å komme i kontakt med både det skjøre, såre og glede og skaperkraft.”

Sitat fra deltaker

 

"Tusen takk for en givende helg. En spennende reise til inspirasjon - og styrking av motet - til å gå videre på livets landevei, kanskje noenganger med hatten på snei!

Jeg syntes det var flott å bli utsatt for psykodrama!"

Sitat fra deltaker

 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved