Kurs og grupper

Stemme og Livskraft


Stemmen er en unik ressurs! Kreativt stemmearbeid gir mulighet til å utforske, uttrykke og utvikle din egen unike stemme og utvide ditt uttrykksrepertoar som menneske.


Kurset Stemme og Livskraft gir mulighet til å bruke stemmen til å fremme vitalitet, livskraft og livsnærvær. Å jobbe med stemme, pust og kroppsbaserte øvelser gir gode muligheter for fordypning, utvikling og tydeliggjøring av sitt eget potensial som menneske.

Stemme og Livskraft helgekurs

19.-21. juli 2019 i Oslo

Stemme og Livskraft dagskurs

Lørdag 23. mars 2019 

Stemmekurs for terapeuter

Kveldskurs fire onsdager høsten 2019

9.10., 23.10., 6.11. og 20.11. 


Meld deg på her 


I påvente av blomstring av Elin Bergstø Rossing

Helgekurs og grupper


  • Har du behov for å gi deg selv tid i en krevende hverdag?
  • Har du et ønske om å utforske dine ressurser og muligheter?
  • Opplever du dilemmaer eller konflikter i livet som hindrer din livsutfoldelse?
  • Har du lyst til å gi mer rom til kreativitet og spontanitet  i livet ditt?

Kropp, stemme og psykodrama

Kvinnegruppe

Våg å være deg!

Roller og relasjoner

Kreativitet og handlekraft


Meld deg på her 

Psykodramagruppe


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Ny kveldsgruppe planlegges til høsten 2019

 

Kveldsgruppe:  


 

 


Meld deg på her 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved