Psykodramagruppe

Psykodramagruppe

 

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, undersøke viktige relasjoner og prøve ut ulike handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

 

Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid kan være virkningsfullt, fordypende og givende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.

 

Livsscenen inviterer til psykodramagrupper jevnlig. Du kan enten velge å delta i en gruppe som går over 6-8 ganger eller velge å delta i et forløp over lengre tid.

 

Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:

 

 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Lav selvfølelse
 • Psykosomatiske plager

Velkommen til helgegruppe som gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. Helgekurset arrangeres tre helger i vårsemesteret 2019. Du kan velge om du vil delta en eller flere helger.

 

Datoer 2019: 11.-13. januar, 8.-10. mars og 3.-5. mai 2019

Tid: Fredag 17-21, lørdag og søndag 10.30-18

Sted: Skippergata 9. 0152 Oslo

Pris: 2750,- per helg

Ansvarlig terapeut: Arne Husjord og Marianne Natvig

 

 

 

Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.

 

Kveldsgruppe

 

Terapigruppe oppstart oktober:

Datoer: 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. og 26.11. 2018

Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang (mandager)

Sted: Skippergt. 9, Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3400,- (gruppe over 8 ganger)

Antall deltakere: 4-8 deltakere

Ansvarlig terapeut: Marianne Natvig

 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved