Psykodramagruppe

Psykodramagruppe

 

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, undersøke viktige relasjoner og prøve ut ulike handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

 

Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid kan være virkningsfullt, fordypende og givende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.

 

Livsscenen inviterer til psykodramagrupper jevnlig. Du kan enten velge å delta i en gruppe som går over 6-8 ganger eller velge å delta i et forløp over lengre tid.

 

Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:

 

 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Lav selvfølelse
 • Psykosomatiske plager

Dagskurs psykodrama

Nordsvea gård, 2324 Vang

Velkommen til en påfyllsdag med fokus på å styrke dine ressurser sammen med andre. Kurset er en spennende kombinasjon av psykodrama og bruk av hest i personlig utviklingsarbeid.

 

Kurset byr på muligheten til å utforske oss selv gjennom et møte med en av gårdens vakre og kloke hester. Møtet skjer i trygge rammer og under kyndig veiledning. I møte med hester blir vi utfordret til å ta i bruk hele oss, hvor ord og språk bare blir en begrenset del av kommunikasjonen. Møtet med en hest kan gi oss nyttig innsikt i våre egne reaksjoner og handlingsmønster, og kan hjelpe oss til å få tak i og handle ut fra en indre og ærlig kjerne.

 

Kombinasjonen av psykodrama og bruk av hest i personlig utviklingsarbeid, er en spennende og fordypende måte å jobbe på som vi har gleden av å utvikle på Nordsvea gård.

 

Dato: Datoer for 2018 kommer

Tid: 10.00 - 18.00

Sted: Nordsvea gård, Øståsveien 412, 2324 Vang v/Hamar

Pris:

 

 

 

Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.

 

Kveldsgruppe

 

Terapigruppe oppstart oktober:

Datoer: 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. og 26.11. 2018

Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang (mandager)

Sted: Skippergt. 9, Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3400,- (gruppe over 8 ganger)

Antall deltakere: 4-8 deltakere

Ansvarlig terapeut: Marianne Natvig

 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved