Psykodramagruppe

Psykodramagruppe


Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, undersøke viktige relasjoner og prøve ut ulike handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.   


Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid kan være virkningsfullt, fordypende og givende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


Livsscenen inviterer til psykodramagrupper jevnlig. Du kan enten velge å delta i en gruppe som går over 6-8 ganger eller velge å delta i et forløp over lengre tid.


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser 
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Lav selvfølelse
 • Psykosomatiske plager


Les mer om psykodrama her

Kropp, stemme og psykodrama

 

Velkommen til helgegruppe som gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. Helgekurset arrangeres to helger i høstsemesteret 2019. Du kan velge om du vil delta en eller begge helgene.


Datoer høsten 2019: 27.-29. september og 1.-3. november

Tid: Fredag 17-21

lørdag og søndag 10.30-18

Sted: Skippergata 9. 0152 Oslo

Pris: 3000,- for første helg 3500,- for andre helg.

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig


Meld deg på her 


Kveldsgruppe 


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Kveldsgruppe


Terapigruppe seks onsdagskvelder:

Datoer: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2. og 12.2. 2020

Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang

Sted: Skippergt. 9, Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3500,- (gruppe over 6 ganger)

Antall deltakere: 6-10 deltakere

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig

 


Meld deg på her 

"Hesten, gåsa, svevet og tiden" av Elin B. Rossing

Temagrupper og helgekursPsykodrama helgekurs 


Dato: 29.11. - 1.12. 2019

Sted: Skippergata 9, 0152 Oslo 

Pris: 3500,- 

Terapeut: Marianne Natvig med co-terapeut
Kropp, stemme og psykodrama

Kvinnegruppe  - helgekurs

Roller og relasjoner

Kreativitet og Handlekraft


 

Meld deg på her


Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved