Kveldsgruppe

Kveldsgruppe psykodrama

Psykodrama er en gruppeterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


 • Ønsker du å ta i bruk og styrke dine egne ressurser og talenter?
 • Opplever du utfordringer i livet du trenger å dele med noen?
 • Ønsker du å ta tak i og jobbe med dine livsutfordringer på en handlingsrettet og konstruktiv måte? 
 • Ønsker du å bygge ressurser i en krevende tid? 


Gruppen passer for deg:

 • som er motivert for å jobbe med deg selv og din egen prosess
 • som vil gi deg selv mulighet til å utforske nye handlingsrom og utvide ditt rollerepertoar som menneske 
 • som ønsker å bevege deg i retning vitalitet og handlekraft fra stagnasjon og tiltaksløshet


Hva skal vi gjøre:

 • Utforske ressurser og endringsmuligheter ved hjelp av kreative handlingsmetoder og psykodrama
 • Gjøre kreative øvelser i skriving, tegning, stemmebruk, teaterlek og bevegelse
 • Dele erfaringer med andre
 • Gi anledning til terapeutisk fordypning


Hva kan du oppnå:

 • Jobbe med egne livsutfordringer på en ressursorientert måte
 • Lære øvelser som kan gi økt oppmerksomhet, tilstedeværelse og vitalitet
 • Forholde deg til egen hverdag og framtid med nye perspektiver
 • Ha det morsomt og lekent med andre mennesker
 • Få tak i egne ressurser og bevisstgjøre deg dine muligheter og evner 


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Gruppen ledes av Marianne Natvig 


Marianne Natvig (f. 1966) er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Hun er også utdannet innfor kulturfag og musikk med mastergrad i musikkvitenskap fra UiO. Marianne har lang erfaring fra selvutvikling og terapeutisk arbeid med fokus på stemmebruk og sang, og fra kreativt arbeid som musikk- og kulturformidler. Marianne driver Livsscenen hvor hun tilbyr individualterapi, gruppeterapi, veiledning, temagrupper og kurs.Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

Praktisk informasjon:


Psykodramaterapigrupper høsten 2018:


Kveldsgruppe oppstart oktober:

Datoer: 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. og 26.11. 2018

Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang (mandager)

Sted: Skippergt. 9, Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3400,- (gruppe over 8 ganger)

Antall deltakere: 4-8 deltakere

Ansvarlig terapeut: Marianne Natvig


Meld deg på her


Ta gjerne kontakt for en samtale om du lurer på om denne gruppa kan passe for deg.


Deltakelse i psykodramagrupper i regi av Livsscenen er godkjent som gruppeterapi for studenter ved Moreno Instituttet (MI) og som egenerfaring ved opptak til studier ved MI

Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid.  Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.  

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved