Stemmekurs for terapeuter

Stemmekurs for terapeuter

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke din egen stemme mer aktivt og variert i din jobb som terapeut? Ønsker du kunnskap om stemmens kommunikasjonsmangfold og å oppøve din evne til lydhørhet? I denne gruppen skal vi jobbe med stemmens betydning i terapeutisk fordypningsarbeid.

 

Den menneskelige stemmen en unik ressurs! Stemmen gir et sant uttrykk for hvem du er og hvordan du har det. Stemmen gir også et sant uttrykk for hvordan de du møter i din praksis som terapeut har det. Hvordan du rommer din egen stemme og bruker stemmen i møte med andre har betydning for samspill og kommunikasjon mellom dere. Hvordan du lytter til og møter den andres stemme har også betydning for samspill og dialog mellom dere.

 

Hver kurskveld vil bestå av varierte, energigivende og fordypende øvelser for stemme, pust og kropp. Kurskveldene vil også gi anledning til å jobbe med samspill og lydhørhet og til å synge sammen. Vi skal også jobbe med ulike stemmerelaterte terapeutiske tema, som stemme og livshistorie, stemme og følelser, stemme og selvhevdelse, stemme og sårbarhet, stemme og kropp. Det vil også bli anledning til kunnskapsutveksling og refleksjon om stemmens mange kommunikasjons- og formidlingslag og stemmens betydning i psykoterapeutisk arbeid.

 

Noen temaer som vil belyses i løpet av gruppen er:

 • Hvordan lytte til egen og andres stemmer med åpenhet og nysgjerrighet?
 • Hvordan styrke din egen stemme og bruke den mer variert?
 • Hvordan bruke stemmen på gode måter som leder og terapeut?
 • Stemmen som kroppens og følelsenes språk
 • Lydhørhet og samspill
 • Stemmen som terapeutisk verktøy

 

Hva kan du oppnå med å delta på gruppen:

 • Erfare og lære gode øvelser for stemme, pust og kropp du kan bruke i egen jobb
 • Få mulighet til å jobbe aktivt med egen stemme
 • Oppøve lydhørhet i møte med egen og andres stemme
 • Få kunnskap om stemmen og stemmens mange kommunikasjons- og betydningslag
 • Ha det morsomt og lekent sammen med andre
 • Oppleve kraften i samsang og skapende samvær

 

Gruppen ledes av Marianne Natvig med co-terapeut

 

Om Marianne Natvig (f. 1966): Jeg er utdannet psykodramaleder fra Moreno Instiuttet (2013), har studert musikk og kulturfag og har sunget i mange år. Interessen for stemmer har fulgt meg tett gjennom hele livet. Masterstudier i musikkvitenskap ga fordypning i stemmens mange betydningslag kulturelt og sosialt. Jeg skrev masteroppgave om androgyne stemmer i popmusikken og drøftet kulturell forståelse av kjønn og identitet. Som terapeut er jeg opptatt av stemmens betydning i terapeutisk arbeid. Jeg driver egen praksis som psykodramaterapeut og holder kurs, grupper og individualtimer i sang og stemmearbeid.

 

 

 

 

Stemmekurs for terapeuter

 

Kveldskurs høsten 2017:

Praktisk info:

 • Datoer: 11.10., 25.10., 8.11. og 22.11.

(Onsdager)

 • Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang
 • Sted: Moreno Huset, Skippergt. 9, Oslo
 • Pris: 1800,- for samtlige ganger
 • Gruppen er for utdannede terapeuter og psykoterapistudenter.

 

 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved