Terapigruppe i forskningssamarbeid

Psykodrama helgegruppe tilknyttet forskningsprosjekt


Denne psykodrama helgegruppen er tilknyttet et forskningsprosjekt som forsker på psykodrama. Forskningsprosjektet er knyttet til Ph.d.- programmet Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder (UiA). 


Arbeidet i gruppen foregår på samme måte som i en ordinær helgegruppe. Det er opp til den enkelte deltaker om han eller hun ønsker å delta i forskningsprosjektet eller ikke. Mer informasjon om forskningsprosjektet finner du i vedlegget. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut etter påmelding til gruppen. Siri Skar er ansvarlig for forskningsprosjektet. Du er velkommen til å ta kontakt med Siri om du har spørsmål om forskningsprosjektet: siri.skar@uia.no  


Sammen og hver for oss – kontakt og tilhørighet i «koronaens tid»


Vi mennesker er grunnleggende relasjonelle. Vi formes, utfordres og gjøres levende i kontakt, med oss selv og med andre. Å møtes i en psykodramagruppe gir mulighet til å kjenne seg som del av et fellesskap og samtidig løfte fram og jobbe med livstemaer på en fordypende, handlingsrettet og ressursorientert måte. Temaene vi skal jobbe med i løpet av helgegruppen vil synliggjøres og artikuleres av gruppen når vi kommer sammen.

 

Vi vil gi rom til å dele fra eget liv og til å lytte til det andre deler fra eget liv. Vi kommer til å invitere til fordypende utforskning på psykodramascenen, hvor noen temaer som er viktige for gruppen løftes fram på scenen og undersøkes med utgangspunkt i individuelle livshistorier. Vi setter selve livet på scenen, uten manus og uten intensjon om prestasjon. Vi setter i scene og undersøker situasjoner, relasjoner og følelsesmessige tilstander slik det fremtrer og erfares av individet.

 

Gruppepsykoterapi har som sitt fundament at vi som mennesker er grunnleggende relasjonelle, og at livsmening, vekst og helning først og fremst finner sted i relasjoner. Vi får våre sår i relasjoner og sår kan heles og leges gjennom relasjoner. Å være del av en gruppe og å dele livserfaringer, både krevende og gode, kan oppleves styrkende og reparerende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretagende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram, dele og jobbe med i gruppen.


Deltakelse i denne krever noe erfaring fra psykodrama. Du må minst ha 50 timers erfaring med psykodrama i gruppe for å delta i denne gruppen.  


Arne Husjord og Marianne Natvig leder helgegruppen og har det terapeutiske ansvar for arbeidet i gruppen.   


Arne Husjord er psykodramaregissør TEP, teaterpedagog og skuespiller med lang erfaring som skuespiller, lærer og terapeut. Han har arbeidet med Moreniansk filosofi og metode i videregående skole, Pøbelprosjektet, Moreno Instituttet og Norges Musikkhøgskole i 25 år. Arne har spesialisert seg på arbeid med kropp og bevegelse som del av sin terapeutiske praksis og har arbeidet med disse metodene i 30 år.


Marianne Natvig er psykodramaregissør CP, musikkviter og sanger. Marianne driver egen praksis hvor hun tilbyr individualterapi og gruppeterapi. Hun tilbyr også kurs, grupper og individuell veiledning i stemmearbeid og sang. Marianne bruker sin kompetanse på arbeid med stemme og sang som del av terapeutisk fordypning i arbeid med klienter og i grupper. 


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Praktisk informasjon:

Datoer: 31. juli - 1. august 2021 

Tid: Lørdag kl. 10 - 18

       Søndag kl. 10 - 18

Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo 

Pris: kr. 2500,- inkl. mva. 

Gruppen ledes av Arne Husjord og Marianne Natvig


Det tas forbehold om muligheter for gjennomføring og antall deltakere ut ifra gjeldene smitteverntiltak i Oslo. Innhold og rammer tilpasses smittevernregler.


Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling.