Om Kreativt stemmearbeid

 Om kreativt stemmearbeid


Stemmen er en unik ressurs. Å utforske sin egen individuelle stemme åpner for indre dialog, ytre bevegelse og for skapende møter med andre.


Stemmen er en primær uttrykkskanal. Stemmen sier noe om hvem vi er og hvordan vi har det. Hver stemme er unik. Det sies at stemmen er like personlig som et fingeravtrykk. Stemmen er også foranderlig. Livet setter sine avtrykk i stemmen og stemmen kan trenes til å uttrykke seg på stadig nye måter. Stemmen er kanal til å få tak i livet, historien og følelsene i et menneske. Stemmen er uløselig knyttet til kroppen. Stemmen gir tilgang til kroppens erfaringer og gir uttrykk for kroppens erfaringer. Stemmen er uatskillelig knyttet til pusten, som er selve livsnerven i oss mennesker.


Stemmen er bindeledd mellom det indre og det ytre. Mellom det som finnes i deg, og det som vises, sies, kommuniseres ut til omverdenen. Samstemmer det indre og det ytre for deg? Er det noe som holdes tilbake i ditt uttrykk? Hvordan kan du uttrykke mer av deg?


Å gi oppmerksomhet til stemmen og jobbe aktivt med den kan gi større tilgang til stemmens uttrykkspotensial og gjennom det vårt uttrykkspotensial som mennesker. Ivaretagende og fordypende stemmearbeid kan gjøre deg mer trygg på og kjent med din egen unike stemme og gi deg gode verktøy til å lytte til og kommunisere godt med andre.


Livsscenen tilbyr kurs og veiledning i kreativt terapeutisk stemmearbeid og kurs og veiledning i stemmebruk, sang  og formidling.


Kreativt stemmearbeid kan passe for deg som synes det er utfordrende å snakke i forsamlinger, holde en tale eller et foredrag og for deg som har et ønske om å bruke stemmen din på nye måter, gjennom sang, verbal formidling eller andre stemmeuttrykk. Et kurs eller individualtime passer også for deg som iverer etter å synge og uttrykke deg gjennom din egen stemme, alene og i samklang med andre. Kreativt stemmearbeid kan også passe for deg som har dype livstemaer å jobbe med.


 • Kreativt stemmearbeid er fordypningsarbeid med utgangspunkt i stemme, pust og enkle kroppsbaserte øvelser.
 • Kreativt stemmearbeid handler om å finne, uttrykke og utvikle din egen individuelle stemme, utforske stemmens store uttrykkspotensial og ta del i samklang med andre.
 • Kreativt stemmearbeid handler også om å bruke stemmen til å fremme livskraft og livsnærvær. Å synge, og å bruke stemmen og pusten aktivt gir energi og overskudd.
 • Kreativt stemmearbeid er også å bruke med stemmen som inngang til terapeutisk fordypning. Gjennom å gi oppmerksomhet til stemme og pust er det mulig å få tak i kroppslige, mentale og emosjonelle erfaringer. Aktivt og ivaretakende arbeid med stemmen gir mulighet til å forløse blokkeringer og bearbeide erfaringer.


Ta kontakt for en individualtime, eller meld deg på et stemmekurs.

Stemme og Livskraft

Kurs og grupper i kreativt stemmearbeid

Yoga og Stemme

Dagsretreat i Bø og Oslo 

Individuell veiledning i

kreativt stemmearbeid


 • Ønsker du å bli mer trygg på og glad i din egen unike stemme? 
 • Leter du etter din egen sanne stemme? 
 • Søker du kunnskap om stemmebruk med overføringsverdi til din daglige virkelighet?
 • Har du et ønske om å ta i bruk en rusten eller ubrukt sangstemme?
 • Trenger du en vitamininnsprøyting for å fremme sang og uttrykksglede?
 • Har du et kunstnerisk formidlingsbehov som er blitt tilstivnet eller taust som du trenger å mykne fram under veiledning?
 • Trenger du å øve deg på konkrete formidlingssituasjoner?


Livsscenen tilbyr individualtimer i stemmebruk, sang og formidling.


Timer 60 minutter kr. 875,- inkl. mva.

Timer 75 minutter kr. 1075,- inkl. mva

Timer 90 minutter kr. 1225,- inkl. mva


Arbeidet er fokusert på å utforske og styrke din individuelle stemme.


Ta kontakt

for å avtale en time