Psykodramagruppe

Psykodramagruppe


Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, undersøke viktige relasjoner og prøve ut ulike handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.   


Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid kan være virkningsfullt, fordypende og givende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


Livsscenen inviterer til psykodramagrupper jevnlig. Du kan enten velge å delta i en gruppe som går over 6-8 ganger eller velge å delta i et forløp over lengre tid.


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser 
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Lav selvfølelse
 • Psykosomatiske plager


Les mer om psykodrama her

Kropp, stemme og psykodrama

 

Velkommen til helgegruppe som gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. 


Datoer for psykodrama helgegruppe 2023: Tid: Fredag 18-21, lørdag 10-18, søndag 10-17.30

Sted: Industrigt. 46C, 0357 Oslo

Pris: 4375,- inkl. mva

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig


Meld deg på her 


Kveldsgruppe 


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Kveldsgruppe

Vi håper på å kunne tilby terapigruppe på kveldstid i 2023. 


Meld deg på her 

"Hesten, gåsa, svevet og tiden" av Elin B. Rossing

Psykodrama helgekurs


2022 tilbys helgegrupper jevnlig.


Datoer for psykodrama helgegruppe vinter og vår 2023: 


3.-5. mars

12.-14. mai 


Datoer for psykodrama helgegruppe høst 2023 kommer senere  Informasjon om noen av helgekursene: 


Psykodrama helgekurs - Nær ditt hjerte

Kropp, stemme og psykodrama

Kvinnegruppe  - helgekurs

Roller og relasjoner

Kreativitet og Handlekraft
 

Meld deg på her