Individuelle timer

Individuelle terapitimer

De fleste av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Noen møter livsutfordringer av en slik art og et slikt omfang at det preger en store deler av livet. Andre møter utfordringer på bestemte tidspunkt i livet. Det kan handle om opplevelser som kan trenge bearbeiding, traumer som trenger å løses opp i. Å håndtere livets mange ulike overganger kan være utfordrende for mange. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. De fleste av oss trenger støtte under slike perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.   


 • Opplever du utfordringer i livet du trenger å dele med noen?
 • Har du behov for å snakke med en nøytral person om det som er vanskelig?
 • Ønsker du å ta tak i og jobbe med dine livsutfordringer på en konkret og handlingsrettet måte?


Individualterapi vinter 2021


Min praksis som psykoterapeut er berørt av helsemyndighetenes tiltak for å redusere smittespredning av koronavirus. I 2020 har jeg tilpasset tilbudene i tråd med gjeldende anbefalinger og fortsetter med det så lenge det er nødvendig. Jeg tilbyr oppfølging og terapi både i form av møter i terapirommet, telefonsamtaler, videokonsultasjoner og "walk and talk" hvor vi møtes ute og går en tur mens vi snakker sammen. Du bestemmer selv hva som passer for deg. De forskjellige tilbudene kan kombineres.

Jeg tar i mot til individualtimer i et stort og godt rom i Nedre Slottsgate 7 i Oslo sentrum. 

Smitteverntiltak for terapeutisk arbeid følges. Link til smittevernveileder for en-til-en konsultasjoner. 


Pris individualtimer i terapirom i Nedre Slottsgate 7: 

 • 75 minutter: 1075,- inkl. mva. (fra 1.1. 2021)
 • 90 minutter: 1225,- inkl. mva. (Fra 1.1. 2021)


Pris telefonsamtaler, videokonsultasjoner og "walk and talk":

 • 60 minutter: kr. 825,- inkl. mva. (fra 1.1. 2021)


Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com

mobil: 415 06 852 Send SMS, så ringer jeg tilbake. 


Jeg har kort ventetid på individualkonsultasjoner. 


Priser og betingelser


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i individualtimer kan blant annet være:

 • Stress og ubalanse i livet
 • Relasjonsproblemer
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Psykosomatiske plager
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Støttesamtale i krevende livssituasjon


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har utfordringer du vil løfte fram og jobbe med. Jeg er opptatt av å støtte deg, lytte til deg, og sammen med deg undersøke hva som kan støtte og styrke deg og bidra til at du finner dine skritt videre i livet på en god og konstruktiv måte. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser. En grunnleggende holdning i mitt arbeid er en tro på iboende helende krefter i den enkelte.  


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).