Individuelle timer

Individuelle terapitimer

De fleste av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Noen møter livsutfordringer av en slik art og et slikt omfang at det preger en store deler av livet. Andre møter utfordringer på bestemte tidspunkt i livet. Det kan handle om opplevelser som kan trenge bearbeiding, traumer som trenger å løses opp i. Å håndtere livets mange ulike overganger kan være utfordrende for mange. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. De fleste av oss trenger støtte under slike perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.   


 • Opplever du utfordringer i livet du trenger å dele med noen?
 • Har du behov for å snakke med en nøytral person om det som er vanskelig?
 • Ønsker du å ta tak i og jobbe med dine livsutfordringer på en konkret og handlingsrettet måte?


Tilbud om telefonsamtaler og videokonsultasjoner våren 2020


Vi er i en helt spesiell situasjon våren 2020 med utbredelse av koronavirus og nødvendige tiltak for å begrense smitten. Min praksis som psykoterapeut er berørt av helsemyndighetenes tiltak for å redusere smittespredning. Jeg tar derfor ikke i mot klienter til konsultasjon ansikt til ansikt i terapirommet. Jeg tilbyr i denne perioden telefonsamtaler og videokonsultasjoner. Håpet er at det er et godt alternativ til individualterapi i en tid hvor muligheter for å møtes er svært begrenset. 


Tid og pris (telefonsamtaler og videokonsultasjoner):

 • 45 minutter: kr. 500,-
 • 60 minutter: kr. 650,-
 • 75 minutter: kr. 800,-

 

Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: marianne@livsscenen.no 

mobil: 415 06 852 Send SMS, så ringer jeg tilbake. 


Jeg har for tiden god kapasitet til å følge opp deg som har vært i terapi hos meg tidligere og til å ta i mot nye klienter. Jeg har kort ventetid på individualkonsultasjoner. 


Priser og betingelser


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i individualtimer kan blant annet være:

 • Stress og ubalanse i livet
 • Relasjonsproblemer
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Psykosomatiske plager
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Støttesamtale i krevende livssituasjon


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har utfordringer du vil løfte fram og jobbe med. Jeg er opptatt av å støtte deg, lytte til deg, og sammen med deg undersøke hva som kan støtte og styrke deg og bidra til at du finner dine skritt videre i livet på en god og konstruktiv måte. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser. En grunnleggende holdning i mitt arbeid er en tro på iboende helende krefter i den enkelte.  


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved