Om psykodrama

Om Psykodrama

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv.


Psykodrama er en kreativ metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt og kunstnerisk arbeid og i selvutvikling. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, og undersøke relasjoner og handlingsalternativer. Metoden er leken, frodig, kreativ og konkret. Vi jobber med hele mennesket når vi bruker psykodrama, tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer har sin plass i arbeidet. Metoden har som mål å oppøve evnen til handlefrihet i eget liv og sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


Psykodrama er først og fremst en gruppeteraputisk metode. Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling. Det er også mulig å benytte psykodramametoden i individualterapi og i parterapi.


I psykodramaterapi kan du arbeide med situasjoner fra livet ditt, både situasjoner du står i her og nå og situasjoner fra fortiden. Du kan også jobbe med ønsker, drømmer og framtidsvisjoner. Det meste er mulig å sette i scene og utforske på psykodramascenen. Hendelser i livet som har vært krevende kan settes opp og jobbes med. Relasjoner som du har behov for å se på kan løftes fram og utforskes ved hjelp av rollebytte og stol-arbeid. Ditt indre univers kan utforskes på mangfoldige måter ved hjelp av kreative metoder. Nye handlingsalternativer kan øves på.


Det medmenneskelige møtet spiller en vesentlig rolle i både individualterapi og i gruppeterapi. Om du går i terapi hos en psykodramaterapeut vil du erfare at terapeuten er tilstede med seg selv og tar seg selv i bruk i møtene. I gruppeterapi vil du erfare at møtene mellom deltakerne i gruppen er av stor betydning


Å delta i en psykodramagruppe gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret, handlingsrettet og ressursorientert måte. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.   Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykosomatiske plager
 • Utfordringer med å uttrykke følelser
 • Kreativ utfoldelse