Om psykodrama

Om Psykodrama

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv.


Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden er leken, frodig, kreativ og konkret. Vi jobber med hele mennesket når vi bruker psykodrama, tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer har sin plass i arbeidet. Metoden har som mål å oppøve evnen til handlefrihet i eget liv og sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


Psykodrama er først og fremst en gruppeteraputisk metode. Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling. Det er også mulig å benytte psykodramametoden i individualterapi og i parterapi.


Å delta i en psykodramagruppe gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret, handlingsrettet og ressursorientert måte. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.   Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykosomatiske plager
 • Terapeutisk fordypning i arbeid med tilfriskning fra avhengighet


Psykodramagrupper


Kveldsgruppe psykodrama


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Kveldsgruppe

Terapigruppe seks torsdagskvelder:

Datoer høsten 2021:

Datoer kommer når det igjen vil være mulig å møtes i grupper.

Tid: kl. 17.30-21.00 hver gang

Sted: Nedre Slottsgate 7, Oslo 

Pris: 

Antall deltakere: 6-10 deltakere

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig

Helgekurs psykodramaKropp, stemme og psykodrama


Helgekurset kropp, stemme og psykodrama er et kurs som tilbys to til tre helger hvert semester. Hvert helgekurs er frittstående. Du velger selv om du vil delta på et eller flere helgekurs.


Å delta på helgekurset gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. 


Arne Husjord og Marianne Natvig holder kursene sammen.  


Datoer for 2021 kommer når det igjen vil være mulig å møtes i grupper. 


Grupper som settes opp ved interesse:

Nær ditt hjerte

Roller og relasjoner

Våg å være deg!

Kvinnegruppe

Introduksjon til psykodrama