Nær ditt hjerte - påfyllskurs for hjelpere

Nær ditt hjerte - Påfyllskurs for hjelpere


 • Jobber du med mennesker og kjenner behov for påfyll og næring til deg selv?
 • Trenger du å finne gode måter å ta vare på deg selv i en krevende hverdag?
 • Søker du etter balanse mellom å gi omsorg, hjelp og støtte til den andre og å gi omsorg og støtte til deg selv?  


Velkommen til et kurs hvor du kan erfare ulike måter for ivaretakelse, egenomsorg og påfyll. Vår intensjon er at deltakelse på kurset kan gi påfyll og inspirasjon du kan ha nytte og glede av både personlig og faglig. Under kurshelgen skal vi rette oppmerksomhet til vennlig ivaretakelse av deg selv. Vi byr på øvelser og undersøkelser som kan gi tilgang til deg selv og dine iboende ressurser, og styrke deg til å ta vare på deg selv. Vi kommer blant annet til å vie oppmerksomhet til pust, bevegelse, meditasjon, lyd, stemme og sang, og ta i bruk kreative metoder for å finne tak i og nære til spontanitet og skaperglede. Kurset vil ha en praktisk og deltakende form.


Noen temaer som vil belyses i løpet av gruppen er:

 • Hvordan lytte til deg selv med åpenhet og nysgjerrighet?
 • Hvordan styrke din egen indre stemme?   
 • Lydhørhet og samspill
 • Kropp, stemme og pust i senter
 • Styrke, nære og favne om hjertet og hjertets kraft


Hva kan du oppnå med å delta på gruppen:

 • Erfare og lære gode øvelser for kropp, pust og stemme
 • Få smakebiter på egenivaretakende praksiser og kjenne etter hva som virker for deg
 • Oppleve skapende samvær


Gruppen ledes av Marianne Natvig og Anine Aamaas


Om Marianne Natvig (f. 1966):

Jeg er utdannet psykodramaregissør CP, er sanger og har en mastergrad i musikkvitenskap. Jeg jobber som privatpraktiserende psykoterapeut med enkeltklienter og grupper og tilbyr kurs, grupper og individuell veiledning i kreativt stemmearbeid med fokus på pust, bevegelse, stemme og sang. Jeg er opptatt av sammenhenger mellom kropp, sinn og sjel og har en holistisk og humanistisk tilnærming i mitt arbeid med mennesker. En grunnleggende holdning er en tro på iboende ressurser og helende krefter i den enkelte. Selv finner jeg næring og glede i å synge og i enkle meditative bevegelsespraksiser.


Om Anine Aamaas (f. 1973):

Jeg er utdannet psykodramaterapeut, fysioterapeut og har en videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi. Jeg har lang erfaring med å lede ulike grupper. For egen selvivaretakelse praktiserer jeg jevnlig MediYoga, qigong og meditasjon som jeg har stor glede av. I flere år har jeg også sunget i kor og vokalgruppe. Jeg er opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske og psykiske helse. Hvordan stress og vonde erfaringer kan sette seg i kroppen og påvirke helsen vår.  At vi gjennom å gjøre oss nye gode erfaringer med kropp, pust og hvile, kan gjøre oss bedre rustet til å møte livets utfordringer og ikke minst til å bli mer tilstedeværende i eget liv og i møte med andre mennesker


Vi har samarbeidet over flere år og har tidligere holdt helgekurset stemme og livskraft, stemmekurs for terapeuter og terapigrupper sammen.


Ta kontakt med en av oss om du har spørsmål. Marianne: 415 06 852 Anine: 959 655 44

 


Nær ditt hjerte - påfyllskurs for hjelpere 


Praktisk info

Datoer: Datoer høst 2022 kommer 

Tid: lørdag kl. 10-17, søndag kl. 10-15 

Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo (Qigongsenteret) 
Pris: 3000,- 

Kursholdere: Marianne Natvig og Anine Aamaas 


Meld deg på her 

             Anine Aamaas og Marianne Natvig 


Vi gleder oss forventningsfullt til å holde dette kurset spesielt rettet mot hjelpere som kan trenge å gi omsorg, rom og næring til seg selv. Vi vet begge at det både er vanskelig og helt nødvendig å ta vare på seg selv og finne praksiser og holdninger i livet som gir næring, glede, overskudd, hvile og restitusjon.