Om Marianne Natvig

Om Marianne Natvig

Psykodramaterapeut - psykoterapeut - sanger

Livsscenen eies og drives av Marianne Natvig (f. 1966). Jeg er en moden og livserfaren kvinne som i voksen alder videreutdannet meg til psykoterapeut, og har jobbet over ti år som privatpraktiserende terapeut med enkeltklienter og grupper. Jeg er utdannet psykoterapeut (psykodrama) med videreutdanning blant annet i emosjonsfokusert terapi og psykoterapi ved spiseforstyrrelser. 


Jeg er utdannet psykodramaregissør CP ved Moreno Instituttet, en syvårig psykoterapeutisk deltidsutdannelse. Jeg er også utdannet innenfor kulturfag og musikk med mastergrad i musikkvitenskap fra UiO. Jeg har lang erfaring som sanger og kulturformidler. De siste årene har jeg fordypet meg i stemmens og musikkens terapeutiske potensial og bruker min erfaring fra arbeid med stemme, sang og musikk aktivt i min praksis som terapeut og veileder. I 2019 fulgte jeg instruktørutdanning i MediYoga og fordypning i MediYoga ved stress og utbrenthet. Jeg har kunnskap og erfaring med å jobbe med kropp, pust og bevegelse som en integret del av terapien. 


Jeg tilbyr individualterapi, gruppeterapi, parterapi, veiledning i kreativ selvutvikling og gruppebasert prosessarbeid. Jeg holder kurs og grupper i kreativt stemmearbeid og tilbyr kurs og veiledning i sang, stemmebruk og formidling. 


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har utfordringer du vil jobbe med. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser.


Jeg er utdannet psykodramatiker og bruker psykodramametoden aktivt i min praksis. Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, og vektlegger mulighet til endring og mulighet til å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Jeg tilbyr både individuelle timer med bruk av psykodrama som terapeutisk metode, og deltakelse i psykodramagrupper. Mer informasjon om psykodrama finner du under fanen om psykodrama.


Jeg er opptatt av den menneskelige stemmen. Jeg har sunget mye og lyttet med åpen nysgjerrighet til andre stemmer, og har på ulike måter fordypet meg stemmens meningsmangfold. Jeg har sunget i flere  band og vokalgrupper gjennom mange år, sangen har vært en kjær og meningsgivende følgesvenn i livet mitt. Under studier i musikkvitenskap fikk jeg anledning til å fordype meg i stemmen både i kulturell og musikalsk kontekst. Min interesse for stemmer som skiller seg ut fra normen fikk jeg boltre meg i da jeg skrev masteroppgave om androgyne stemmer. De siste årene har jeg vært mest opptatt av stemmens betydning i terapeutisk sammenheng. Jeg tilbyr veiledning, kurs og grupper i kreativt terapeutisk stemmearbeid som del av min praksis i Livsscenen. Stemmen er en unik ressurs. Å utforske sin egen individuelle stemme åpner for indre dialog, ytre bevegelse og for skapende møter med andre. Du finner mer informasjon om  stemmen og om mitt arbeid med stemme som inngang til terapeutisk fordypning under fanen om kreativt stemmearbeid.


Jeg er medlem i PiN (Psykodramaforeningen i Norge) og NFP (Norsk forbund for psykoterapi) og er registrert som godkjent Psykodramaterapeut MNFPSG i registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisteret.

Foto: Moment Studio

Mer informasjon:

Psykoterapeututdanning i psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi MI/NPI:


Grunnutdanning 2007-2009

Lederutdanning 2010-2013

Regissørutdanning 2016-2018


Videreutdanning og kurs innenfor terapifeltet:


Emosjonsfokusert terapi - ettårig videreutdanning  Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR)


Villa SULT utdannelsen - Psykoterapi ved spiseforstyrrelser Villa SULT


Introduksjonskurs i Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Institutt for Mentalisering


Instruktørutdanning i MediYoga i regi av MediYoga International AB