Personvernerklæring

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Livsscenen Marianne Natvig

 

Livsscenen Marianne Natvig (org.nr. 911 619 997) ved Marianne Natvig er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

 

Om virksomheten:

Marianne Natvig er en privatpraktiserende psykodramaterapeut CP, medlem av Psykodramaforeningen i Norge (PIN), Norsk forbund for psykoterapi (NFP) og er registrert psykodramaterapeut i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistret. Virksomheten tilbyr individualterapi, gruppeterapi og terapi for par. Virksomheten tilbyr også kursvirksomhet, veiledning og undervisning. Virksomheten tilbyr i tillegg individuell veiledning og kurs og grupper i sang, stemmebruk og terapeutisk stemmearbeid. Virksomheten følger gjeldende regler for behandling av personopplysninger.

 

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

 • Klienter
 • Kursdeltakere
 • Oppdragsgivere for kurs- og veiledningsvirksomhet
 • Samarbeidspartnere
 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner
 • Fakturering
 • Informasjonsvirksomhet til kunder og klienter
 • Kontakt via digitale plattformer som for eksempel online video-konsultasjoner

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.
 • Kontaktopplysninger som e-post, telefonnummer, bostadadresse og eventuelt organisasjonsnummer.
 • Korte notater fra individualtimer og grupper

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

 

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

 

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Regnskapsbyrået Holm og Nilsen AS
 • Conta AS (fakturaprogram)
 • one.com og google (g-mail) e-post, web-hotell, nettside, digital kalender
 • Confrere – online videokonsultasjon

   

  Bruk av informasjonskapsler

  Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

   

  Klagerett

  Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

   

  Kontaktinformasjon

  Marianne Natvig: e-post: natvig.marianne@gmail.com telefon +47 415 06 852

   

  Personvernerklæringen er revidert i april 2020

  Kontaktopplysninger


  Marianne Natvig Livsscenen 

  Org.nr.: 911619997


  e-post: natvig.marianne@gmail.com 

  mobil: 415 06 852

  postadresse: Rektorhaugen 9b 0876 Oslo

  Personvernerklæring nedlastbar pdf