Stemmekurs for terapeuter

Stemmekurs for terapeuter

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke din egen stemme mer aktivt og variert i din jobb som terapeut? Ønsker du kunnskap om stemmens kommunikasjonsmangfold og å oppøve din evne til lydhørhet? I denne gruppen skal vi jobbe med stemmens betydning i terapeutisk fordypningsarbeid.


Den menneskelige stemmen en unik ressurs! Stemmen gir et sant uttrykk for hvem du er og hvordan du har det. Stemmen gir også et sant uttrykk for hvordan de du møter i din praksis som terapeut har det. Hvordan du rommer din egen stemme og bruker stemmen i møte med andre har betydning for samspill og kommunikasjon mellom dere. Hvordan du lytter til og møter den andres stemme har også betydning for samspill og dialog mellom dere.


Hver kurskveld vil bestå av varierte, energigivende og fordypende øvelser for stemme, pust og kropp. Kurskveldene vil også gi anledning til å jobbe med samspill og lydhørhet og til å synge sammen. Vi skal også jobbe med ulike stemmerelaterte terapeutiske tema, som stemme og livshistorie, stemme og følelser, stemme og selvhevdelse, stemme og sårbarhet, stemme og kropp. Det vil også bli anledning til kunnskapsutveksling og refleksjon om stemmens mange kommunikasjons- og formidlingslag og stemmens betydning i psykoterapeutisk arbeid.


Noen temaer som vil belyses i løpet av gruppen er:

 • Hvordan lytte til egen og andres stemmer med åpenhet og nysgjerrighet?
 • Hvordan styrke din egen stemme og bruke den mer variert?
 • Hvordan bruke stemmen på gode måter som leder og terapeut? 
 • Stemmen som kroppens og følelsenes språk
 • Lydhørhet og samspill
 • Stemmen som terapeutisk verktøy


Hva kan du oppnå med å delta på gruppen:

 • Erfare og lære gode øvelser for stemme, pust og kropp du kan bruke i egen jobb
 • Få mulighet til å jobbe aktivt med egen stemme
 • Oppøve lydhørhet i møte med egen og andres stemme
 • Få kunnskap om stemmen og stemmens mange kommunikasjons- og betydningslag
 • Ha det morsomt og lekent sammen med andre
 • Oppleve kraften i samsang og skapende samvær


Gruppen ledes av Marianne Natvig med co-terapeut Anine Aamaas


Om Marianne Natvig (f. 1966): Jeg  er utdannet psykodramaregissør CP fra Moreno Instiuttet  og er registrert psykodramaterapeut. Jeg har studert musikk og kulturfag ved UiO og har sunget i mange år. Interessen for stemmer har fulgt meg tett gjennom hele livet. Masterstudier i musikkvitenskap ga fordypning i stemmens mange betydningslag kulturelt og sosialt. Jeg skrev masteroppgave om androgyne stemmer i popmusikken og drøftet kulturell forståelse av kjønn og identitet. Som terapeut er jeg opptatt av stemmens betydning i terapeutisk arbeid. Jeg driver egen praksis som psykodramaterapeut og holder kurs, grupper og individualtimer i sang og stemmearbeid.


Om Anine Aamaas (f. 1973): Anine er utdannet psykodramaleder ved Moreno Instituttet, har mange års erfaring som fysioterapeut, og lang erfaring fra sang i kor og vokalgrupper. Hun er  sertifisert MediYoga instruktør, og har gjennom egen daglig yogapraksis erfart hvor viktig pusten er for tilstedeværelse og egen helse. Anine er opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske og psykiske helse. Anine jobber til daglig på SMISO Oslo.


Marianne og Anine har holdt Stemmekurs for terapeuter sammen tre ganger tidligere. Stemmekurs for terapeuter


Kveldskurs vinter 2020:

Praktisk info:

Datoer: 13.2., 27.2., 12.3. og 26.3. (torsdager)
Tid: kl. 18.00-21.00 hver gang
Sted: Moreno Huset, Skippergt. 9, Oslo
Pris: 3000,- for samtlige ganger
Gruppen er for utdannede terapeuter og psykoterapistudenter.


Meld deg på her 

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bruke din egen stemme mer aktivt og variert i din jobb som terapeut? Ønsker du kunnskap om stemmens kommunikasjonsmangfold og å oppøve din evne til lydhørhet? Trenger du påfyll og inspirasjon til ditt arbeid som terapeut? Velkommen til kurs hvor vi vier oppmerksomhet til  stemmens betydning i terapeutisk fordypningsarbeid.