Priser og betingelser

Priser

Priser og betingelser fra 1.1. 2021: 


Terapi

Individualterapi 75 minutter: 1075,- inkl. mva.

Individualterapi 90 minutter: 1225,- inkl. mva.

Individualterapi via telefon eller videokonsultasjon 60 minutter: 825,- inkl. mva. 

Parterapi 90 minutter: 1500,- inkl. mva


Individuell veiledning stemmearbeid:

Individualtime 60 minutter: 875,- inkl. mva.


Individuell veiledning og veiledning i gruppe:

Faglig veiledning 45 minutter: 750,- inkl. mva.

Faglig veiledning 90 minutter: 1500,- inkl. mva.


Eventuell avbestilling må gjøres senest 24 timer før timeavtalen. Egne avbestillingsregler for grupper. 


Terapigrupper:

Psykodrama helgekurs: 4375,-  inkl. mva. (om ikke annen pris er oppgitt)

Psykodramagruppe 6 ganger: 4375,- inkl. mva. 


Betaling skjer enten ved tilsendt faktura eller betaling via Vipps til nummer 577011 Livsscenen Marianne Natvig


All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PiN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com 

mobil: 415 06 852 Send helst SMS


Oppgitte priser gjelder fra 1.1. 2021  

Personvernerklæring 

Livsscenen følger gjeldende regler for behandling av personopplysninger. 

Les vår personvernvernerklæring her. 

Kontaktopplysninger


Livsscenen

Marianne Natvig

Org.nr.: 911619997


Besøksadresse:

Majorstua Terapifellesskap

Industrigata 46c 0357 Oslo 

(inngang Ingelbrecht Knudssønsgate) 


e-post: natvig.marianne@gmail.com 

mobil: 415 06 852

postadresse: Rektorhaugen 9b 0876 Oslo