Nær ditt hjerte - påfyllskurs

Nær ditt hjerte 

Et kurs for å styrke egenomsorg og selvivaretakelse


Velkommen til et kurs hvor du kan erfare ulike måter for ivaretakelse, egenomsorg og påfyll.  Vi byr på øvelser og undersøkelser som kan gi tilgang til deg selv og dine iboende ressurser, og styrke deg til å ta vare på deg selv. Vi kommer blant annet til å vie oppmerksomhet til pust, bevegelse, meditasjon, lyd, stemme og sang, og ta i bruk kreative metoder for å finne tak i og nære til spontanitet og skaperglede. Kurset vil ha en praktisk og deltakende form.


Noen temaer som vil belyses 

 • Hvordan lytte til deg selv med åpenhet og nysgjerrighet?
 • Hvordan styrke din egen indre stemme?   
 • Lydhørhet og samspill
 • Hvordan beholde ro og styrke håp i en urolig tid?
 • Styrke, nære og favne om hjertet og hjertets kraft


Hva kan du oppnå med å delta på gruppen:

 • Erfare og lære gode øvelser for kropp, pust og stemme
 • Få smakebiter på egenivaretakende praksiser og kjenne etter hva som virker for deg
 • Oppleve skapende samvær


Noen elementer vi byr på i løpet av kurset: 

 • MediYoga
 • Stemmeoppvarming, enkel ledet sang og mantrameditasjoner
 • Enkle øvelser for å nære til kreativitet og spontanintet
 • Avspenningsøvelser og hvile 


Gruppen ledes av Marianne Natvig og Anine Aamaas


Om Marianne Natvig (f. 1966):

Jeg er utdannet psykodramaregissør CP, er sanger og har en mastergrad i musikkvitenskap. Jeg jobber som privatpraktiserende psykoterapeut med enkeltklienter og grupper og tilbyr kurs, grupper og individuell veiledning i kreativt stemmearbeid med fokus på pust, bevegelse, stemme og sang. Jeg er opptatt av sammenhenger mellom kropp, sinn og sjel og har en holistisk og humanistisk tilnærming i mitt arbeid med mennesker. En grunnleggende holdning er en tro på iboende ressurser og helende krefter i den enkelte. Selv finner jeg næring og glede i å synge og i enkle meditative bevegelsespraksiser.


Om Anine Aamaas (f. 1973):

Jeg er utdannet psykodramaterapeut, fysioterapeut og har en videreutdanning i sensorimotorisk psykoterapi. Jeg har lang erfaring med å lede ulike grupper. For egen selvivaretakelse praktiserer jeg jevnlig MediYoga, qigong og meditasjon som jeg har stor glede av. I flere år har jeg også sunget i kor og vokalgruppe. Jeg er opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske og psykiske helse. Hvordan stress og vonde erfaringer kan sette seg i kroppen og påvirke helsen vår.  At vi gjennom å gjøre oss nye gode erfaringer med kropp, pust og hvile, kan gjøre oss bedre rustet til å møte livets utfordringer og ikke minst til å bli mer tilstedeværende i eget liv og i møte med andre mennesker


Vi har samarbeidet over flere år og har tidligere holdt helgekurset stemme og livskraft, stemmekurs for terapeuter og terapigrupper sammen.


Ta kontakt med en av oss om du har spørsmål. Marianne: 415 06 852 Anine: 959 655 44

 


Nær ditt hjerte - påfyllskurs for egenomsorg og selvivaretakelse 


Datoer: 23.-24. april 2022

Tid: lørdag kl. 10-17, søndag kl. 10-15 
Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo (Qigongsenteret) 
Pris: 3000,- 

Kursholdere: Marianne Natvig og Anine Aamaas 


Meld deg på her 

             Anine Aamaas og Marianne Natvig 


Vi gleder oss forventningsfullt til å holde dette kurset for alle som kan trenge å gi omsorg, rom og næring til seg selv. Vi vet begge at det både er vanskelig og helt nødvendig å ta vare på seg selv og finne praksiser og holdninger som gir næring, glede, overskudd og hvile.