Hjem

Velkommen til Livsscenen

Terapi - Veiledning - Kursvirksomhet 


Livsscenen er et møtested, et vekststed og et terapeutisk behandlingssted som rommer ærlige menneskemøter og mangesidig utforsking av hva det vil si å være et menneske og å møte livets mange utfordringer. Gjensidighet, tillit og toleranse er bærende verdier i arbeidet.   


Livsscenen tilbyr:


Terapi

Mange av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. Noen møter livsutfordringer som preger en store deler av livet. De fleste av oss trenger støtte under vanskelige perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.   


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser.

 

All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Kreativt stemmearbeid 

Stemmen er en unik ressurs. Å utforske sin egen individuelle stemme åpner for indre dialog, ytre bevegelse og for skapende møter med andre. Kreativt stemmearbeid er fordypningsarbeid med utgangspunkt i stemme, pust og enkle kroppsbaserte øvelser.


Jeg tilbyr veiledning i kreativt terapeutisk stemmearbeid og kurs og veiledning i stemmebruk, sang og formidling. Jeg tar i mot enkeltklienter og tilbyr kurs og grupper. Jeg har faste kurs og jeg kan tilpasse kurs til bestemte gruppers behov. 

 

Psykodrama

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt og kunstnerisk arbeid og selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, og vektlegger mulighet til endring. Jeg bruker psykodramametoden aktivt i min praksis.   


Jeg holder til i trivelige lokaler midt i Oslo sentrum. Adresse: Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo. Kort vei fra offentlig transport. 


Ta kontakt med meg her

Aktuelt

Livsscenen drives av psykoterapeut Marianne Natvig.

Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er, og vil støtte deg i å finne videre i livet på en god måte. Jeg tilbyr individualterapi og terapigrupper. Velkommen til meg!


Mitt arbeid som psykoterapeut er berørt av helsemyndighetenes tiltak for å redusere smittespredning av koronavirus. Smitteverntiltak for terapeutisk arbeid følges i individualtimer og i arbeid med grupper.


Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com

mobil: 415 06 852 


Kropp, stemme og psykodrama 
Psykodrama helgegrupper høsten 2020

9.-11. oktober

20.-22. november 


Helgegruppe psykodrama tilknyttet forskningsprosjekt ved UiA

30.10. - 1.11. 


Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved