Hjem

Velkommen til Livsscenen

Psykoterapeut Marianne Natvig 


Terapi - Veiledning - Kursvirksomhet 

  

Mange av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. Noen møter livsutfordringer som preger en store deler av livet. De fleste av oss trenger støtte under vanskelige perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles. 

 

  • Trenger du noen å snakke med?
  • Opplever du utfordringer i livet som kommer i veien for å ha det bra?
  • Sliter du med uro og vanskelige følelser?
  • Strever du med relasjoner?


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser.


Jeg tar i mot til individualterapitimer i Oslo, på Frysja og i Oslo sentrum. Jeg tilbyr også telefonsamtaler, videokonsultasjoner og walk and talk, hvor vi møtes ute og tar terapisamtalen mens vi går en tur. 


Klienten er ekspert på sitt eget liv. Terapeuten har kunnskap om menneskelige prosesser, har kompetanse i å være tilstede i møte med klienten og har en stor verktøykasse av metoder tilgjengelig for å bidra til klientens undersøkelser i sitt indre univers og sitt relasjonelle liv. Å bli bedre kjent med seg selv, forstå seg selv bedre og å få innsikt i og forståelse for relasjoner i eget liv er noe av det vi kan se på og jobbe med i terapi med mål om at klienten opplever å leve et godt og meningsfylt liv.Å styrke ressurser er en vel så viktig del av arbeidet i terapirommet som å gi plass og oppmerksomhet til det som er utfordrende, smertefullt og krevende.

 

All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

 

Ta kontakt med meg her

Aktuelt

Livsscenen drives av psykoterapeut Marianne Natvig. Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du trenger fortelle om og bearbeide. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er, og vil støtte deg i å finne videre i livet på en god måte.

I terapi kan du få hjelp til å forstå deg selv bedre og få støtte og hjelp til å håndtere utfordringer på konstruktive måter.

En grunnleggende holdning i mitt arbeid er en tro på iboende ressurser og helende krefter i den enkelte, og at relasjonell tilstedeværelse er av betydning i alle menneskemøter, også i terapi.

Jeg tilbyr individualterapi og terapigrupper.

  • Ingen henvisning nødvendig.
  • Kort ventetid hos erfaren terapeut. 
  • Terapitilbud i Oslo

Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com

mobil: 415 06 852 

Kurs og grupper 

 Psykodramaterapigrupper

Livsscenen holder jevnlig terapgrupper.

Nye datoer kommer