Yoga og Stemme

Yoga og Stemme


Velkommen til en påfyllsdag hvor vi gir oppmerksomhet til kropp, pust, stemme og sang. Vi inviterer til varierte og fordypende øvelser som kan gi deg større tilgang til deg selv og dine iboende ressurser. Kurset ledes av Fride Engeset og Marianne Natvig. 


Vi starter dagen med yin yoga. Yin er en yogaform som gir dyp ro i kombinasjon med myke, organiske bevegelser som vekker den naturlige flyten i kroppen. 

I arbeidet med stemme og sang gjør vi oppvarmende og fordypende øvelser og leder i mantrameditasjoner og enkle sanger vi synger sammen. Dagen avsluttes med restorativ yoga og lydbad med fokus på forankring og avspenning. Gjennom støttende stillinger og meditativ lyd inviteres det til stille oppmerksomhet innover i kropp og sinn for dyp ro og balanse.


Stemmen gir et sant uttrykk for hvem du er og hvordan du har det. Stemmen er bindeledd mellom det indre og det ytre, mellom det som finnes i deg, og det som kommuniseres ut til omverdenen. Lyden av egen stemme, og erfaringen av vibrasjoner fra stemmen er helende. Å gi oppmerksomhet til stemme, pust, kropp og lyd kan gjøre deg mer trygg på og glad i din egen unike stemme, og mer lydhør i møte med andres stemmer. 


Du er velkommen som du er, uavhengig av om du har gjort yoga i kort eller lang tid, om du har sunget lite eller mye og om du har et lett eller mer komplisert forhold til din egen stemme. Kurset tilpasses den gruppen vi er.


Yoga og Stemme dagsretreat holdes på Yogagården, Bø i Telemark og i Oslo. Kurset kan arrangeres andre steder ved interesse. Velkommen til å ta kontakt! 

Marianne Natvig er sanger, musikkviter og psykodramaterapeut, og har erfaring fra terapeutisk arbeid med fokus på stemme og sang. Hun driver Livsscenen hvor hun tilbyr individualterapi, gruppeterapi og kurs i kreativt terapeutisk stemmearbeid. Marianne praktiserer MediYoga og har grunnutdanning som MediYoga instruktør. 


Fride Engeset har praktisert ulike yogaformer i lang tid, og har teachertraining i Asthanga yoga og grunnutdanning i Yin yoga. Fride er tilknyttet Yogagården i Bø med undervisning. Fride yobber til daglig i rusbehandling. Hun er utdannet psykoterapeut og har en liten privatpraksis tilknyttet Maxima i Bø. 

Dette var en helt fantastisk og mangfoldig dag med noe for alle sanser, takk!!

Takk for en magisk dag sammen med dere!


Praktisk informasjon:


Datoer 2021: 


Retreat Yoga og Stemme i Bø i Telemark: 

Datoer: Søndag 22. august

Tid: 10 - 18

Sted: Yogagården, Flatinvegen 76, 3801 Bø i Telemark

Påmelding: Yogagårdens nettside.

 

Datoer for høsten 2021 kommer 


Smittevernregler følges på alle kurs.