Psykodrama helgegruppe

Psykodrama helgegruppe - Nær ditt hjerte


Under denne kurshelgen skal vi rette oppmerksomhet til vennlig ivaretakelse av deg selv. Temaer som nærvær i eget liv, egen ivaretakelse, egenkjærlighet og kontakt vil belyses og jobbes med. Vi er som mennesker dypt relasjonelle i vår væren og vi trenger hverandre for å leve gode liv. Vi trenger alle å ta vare på oss selv for at vi også kan være gode for andre. Å finne ut av balansen mellom å være i seg selv, hvile i seg selv, våge ta plass med hele seg og å være i kontakt med de andre, er noe mange av oss kan ha det vanskelig med. Dette er temaer vi vil undersøke i og jobbe med i denne helgegruppen. Å være i terapi er både å gi plass og oppmerksomhet til det som er vanskelig og smertefullt, og å fylle på med noe av det vi dypest sett trenger, lengter etter og ønsker oss i livet. Under denne helgen vil vi ha ekstra fokus på det som nærer og det som skaper hvile og ro.

 

Under kurshelgen får du være med på øvelser som kan bidra til å skape kontakt innover og ut og som kan gi deg innsikt og utsyn. Vi byr på øvelser og undersøkelser som kan gi tilgang til deg selv og styrke deg til å ta vare på deg selv. Vi kommer til å vie tid og oppmerksomhet til pust, bevegelse, meditasjon, lyd og sang. Vi kommer til å ta i bruk kreative metoder for å finne tak i og nære til spontanitet og skaperglede. Vi byr på ivaretakende måter å jobbe med dialog og kontakt mellom enkeltindividene i gruppa.


I denne gruppa kan du være tilstede som du er, uten krav til prestasjon eller forstillelse. Vi jobber aktivt med å skape gode møter og tilrettelegge for godt og ærlig samspill i gruppa. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.


Hva kan du oppnå med å delta på et helgekurs:


  • Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte
  • Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter
  • Styrke dine ressurser og talenter
  • Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre
  • Utvide ditt spillerom og repertoar som menneske

 

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte. Elementer fra MediYoga vil brukes i arbeidet. 

 

Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.

 

Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama, sang/stemmebruk eller andre kreative metoderDu kommer og er tilstede akkurat slik du er. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Praktisk informasjon:

Datoer 2020: 

Tid:  Fredag: 18-21 

        Lørdag kl. 10-18

       Søndag kl. 10-17

Sted: Skippergt. 9, 0152 Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 3500,- 

Antall deltakere: Maks. 8 deltakere

Gruppen ledes av Marianne Natvig med co-terapeut


Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling