Roller og relasjoner

Roller og relasjoner


Velkommen til helgekurs hvor vi jobber med roller og relasjoner. Du får mulighet til å undersøke relasjoner som som er viktige for deg. Hva preger relasjonene? Hva ønsker du å styrke? Hva ønsker du å endre? Hva kan du selv gjøre for å skape rom for endring i relasjoner som er viktige for deg?


Helgen byr også på mulighet til å undersøke noen av de mange roller som finnes i ditt liv. Hvordan preger de ditt liv og dine relasjoner? Hvilke roller tar stor plass og hvilke får liten plass? Finnes det noen skjulte roller du ønsker å løfte fram og styrke? Noen uprøvde roller du gjerne vil prøve? Noen utbrukte du vil innta og utforske?


På denne gruppa kan du være tilstede som du er, uten krav til prestasjon eller forstillelse. Vi jobber aktivt med å skape gode møter og tilrettelegge for godt og ærlig samspill i gruppa. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.


Hva kan du oppnå med å delta på et helgekurs:


Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte

Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter

Styrke dine ressurser og talenter

Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre

Å våge være deg selv i møte med andre

Utvide ditt spillerom og repertoar som menneske

 

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

 

Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.

 

All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama, sang/stemmebruk eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.
Praktisk informasjon:

Dato: Lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016

Tid: Lørdag kl. 10-18

       Søndag kl. 10-16

Sted: Skippergt. 9, 0152 Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 2200,- 

Antall deltakere: Maks. 10 deltakere

Gruppen ledes av Marianne Natvig med co-terapeut


Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling