Helgegruppe psykodrama

Våg å være deg!

Dagskurs psykodrama

Er det sider av deg selv du lengter etter å ta mer i bruk? Velkommen til en påfyllsdag med fokus på å styrke dine unike ressurser i skapende samspill med andre!


Hva kan du oppnå med å delta:

Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte

Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter

Styrke dine ressurser og talenter

Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre

Å våge være deg selv i møte med andre


Hva skal vi gjøre:

Utforske ressurser og endringsmuligheter ved hjelp av kreative handlingsmetoder og psykodrama

Kreative øvelser i skriving, tegning, stemmebruk, teaterlek og bevegelse

Mulighet for terapeutisk fordypning

Dele erfaringer med andre


Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Du får mulighet til å uttrykke deg uten forstillelse og krav til å prestere. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der. Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).

Informasjon om kursholdere:


Marianne Natvig er ansvarlig terapeut under kurset. Marianne er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Hun har lang erfaring fra selvutvikling og terapeutisk arbeid med fokus på stemmebruk og sang, og fra kreativt arbeid som musikk- og kulturformidler. Les mer om Marianne.


Anne Sætren er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Anne har erfaring med kreative skriveprosesser gjennom faglitterært arbeid som forsker og universitetslektor, og med ulike skjønnlitterære teknikker ut fra et selvutviklingsperspektiv. Anne har erfaring med meditasjon og energiarbeid og har treårig utdannelse i Enhetsterapi fra Senter for livshjelp.

Praktisk informasjon:

 

Dato: Søndag 9. oktober 2016

Tid: kl. 10-18

Sted: Skippergt. 9, 0152 Oslo (MorenoHuset)

Pris: 1200,-

Antall deltakere: Maks. 8 deltakere


Gruppen ledes av Marianne Natvig og Anne Sætren


Meld deg på her


Ta gjerne kontakt for en samtale om du lurer på om denne gruppa kan passe for deg.

"Dronningen og hennes riddere" av Elin B. Rossing

 Marianne og Anne