Dagskurs psykodrama

Våg å være deg!

Dagskurs psykodrama på Nordsvea gård 

Er det sider av deg selv du lengter etter å ta mer i bruk? Velkommen til en påfyllsdag med fokus på å styrke dine unike ressurser i skapende samspill med andre!


Hva kan du oppnå med å delta:

Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte

Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter

Styrke dine ressurser og talenter

Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre

Å våge være deg selv i møte med andre


Hva skal vi gjøre:

Utforske ressurser og endringsmuligheter ved hjelp av kreative handlingsmetoder og psykodrama

Oppleve kommunikasjon og samspill med hest som del av personlig endringsarbeid

Mulighet for terapeutisk fordypning

Dele erfaringer med andre


Kombinasjonen av psykodrama og bruk av hest i personlig utviklingsarbeid, er en spennende og fordypende måte å jobbe på som vi har gleden av å utvikle på Nordsvea gård.


Kurset byr på muligheten til å utforske oss selv gjennom et møte med en av gårdens vakre og kloke hester. Møtet skjer i trygge rammer og under kyndig veiledning av Mette Johnson. Denne delen av kurset er frivillig, men byr på en spennende mulighet. Hester er sensitive dyr som speiler oss ordløst og kan gi oss en unik innsikt i hvordan vi kommuniserer. De viser oss i det som er. I møte med hester blir vi utfordret til å ta i bruk hele oss, hvor ord og språk bare blir en begrenset del av kommunikasjonen. Møtet med en hest kan gi oss nyttig innsikt i våre egne reaksjoner og handlingsmønster, og kan hjelpe oss til å få tak i og handle ut fra en indre og ærlig kjerne. 


Psykodrama betyr ”sjel i handling” og er en kreativ psykoterapeutisk metode. Psykodramametoden åpner for lek, utfoldelse, kreativitet, selvinnsikt, selvrefleksjon og ny handling. Møtet står sentralt i psykodramatisk arbeid, enten det er mellom to mennesker eller i møte med en gruppe. Å delta i en gruppe gir en unik mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre og prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.   


Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Du får mulighet til å uttrykke deg uten forstillelse og krav til å prestere. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der. Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).

Informasjon om kursholdere:


Marianne Natvig er ansvarlig terapeut under kurset. Marianne er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Hun har lang erfaring fra selvutvikling og terapeutisk arbeid med fokus på stemmebruk og sang, og fra kreativt arbeid som musikk- og kulturformidler. Les mer om Marianne.


Anne Sætren er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Anne har erfaring med kreative skriveprosesser gjennom faglitterært arbeid som forsker og universitetslektor, og med ulike skjønnlitterære teknikker ut fra et selvutviklingsperspektiv. Anne har erfaring med meditasjon og energiarbeid og har treårig utdannelse i enhetsterapi fra Senter for livshjelp.


Mette Johnson er småbruker på Nordsvea gård. Hun er utdannet sivilagronom og har en bachelor i psykologi. Mette har utdanning i dyreassistert terapi og har jobbet med hest og med kommunikasjon med hest i mange former, blant annet med å bruke hestens spesielle egenskaper i endringsarbeid. Mette har fulgt grunnutdanning i psykodrama ved Norsk Psykodramainstitutt.

Praktisk informasjon:


Dato: søndag 3. september 2017

Tid: 10.00-18.00

Sted: Nordsvea Gård, Øståsveien 412

2324 Vang v/Hamar

Pris: kr. 1200,- (+ 100,- for lunsj)

Antall deltakere: Maks. 12 deltakere

Gruppen ledes av: Marianne Natvig, Anne Sætren og Mette Johnson


Meld deg på her


Ta gjerne kontakt for en samtale om du lurer på om denne gruppa kan passe for deg.

Mette - Marianne - Anne


Velkommen til psykodramadag på Nordsvea gård!