Kvinnegruppe - psykodrama

Kvinnegruppe

Velkommen til helgegruppe hvor du ved bruk av psykodrama og andre kreative uttrykk får  lete fram, utforske og styrke dine egne unike ressurser i skapende samspill med andre. I denne helgegruppen skal vi jobbe med roller, relasjoner og livshistorier. Du gis anledning til å se på hvilke kvinneroller som finnes i din historie og hvilke kvinneroller som finnes i ditt liv. Hvordan preger de ditt liv og dine relasjoner? Hvilke roller tar stor plass og hvilke får liten plass? Finnes det noen skjulte roller du ønsker å løfte fram og styrke? Noen uprøvde roller du gjerne vil prøve? Noen utbrukte du vil innta og utforske?


Vi bruker psykodrama og andre kreative uttrykksformer i arbeidet med å lete fram skjulte skatter i ditt repertoar som kvinne og menneske.


Hva kan du oppnå med å delta:

Gi tid og oppmerksomhet til deg selv

Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter

Utforske ulike kvinneroller på en leken måte

Styrke dine egne ressurser og muligheter

Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre

Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte


Kurset vil blant annet bestå av:

Psykodrama og psykodramatiske teknikker

Enkle øvelser i kreative uttrykksformer som skriving, tegning, stemmebruk, teaterlek og bevegelse   

Mulighet for terapeutisk fordypning


Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden er leken, frodig, kreativ og konkret. Vi jobber med hele mennesket når vi bruker psykodrama, tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer har sin plass i arbeidet.


Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


Deltakelse på kurset krever ingen forkunnskap i psykodrama, sang/stemmebruk eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).

Informasjon om kursholdere:

 

Marianne Natvig (f. 1966) er utdannet psykodramaleder og psykoterapeut. Marianne har lang erfaring fra selvutvikling og terapeutisk arbeid med fokus på stemmebruk og sang, og fra kreativt arbeid som musikk- og kulturformidler.

 


Praktisk informasjon:


Datoer: 10. - 12. mars 2017

Tid: Fredag kl. 18.00-21.00

       Lørdag kl. 10.00-18.00

       Søndag kl. 10.00-16.00

Sted: Skippergt. 9 0152 Oslo (MorenoHuset)

Pris: kr. 2500,-

Antall deltakere: Maks. 8 deltakere

Gruppen ledes av: Marianne Natvig med co-terapeut


Meld deg på her


Ta gjerne kontakt for en samtale om du lurer på om denne gruppa kan passe for deg.

"Dronningen og hennes riddere" av Elin B. Rossing


”Dette kurset i psykodrama var en ny opplevelse for meg, av ro nok til å kjenne innover i møtet med eget liv og i møte med de andre kvinnene i gruppa. Spennende hvordan andres tema åpnet nye muligheter for meg for å uttrykke meg som kvinne. Det var også veldig spennende og krevende å få være i mitt drama, jobbe i mitt tema i en gruppe på denne måten.”

Sitat fra deltaker


”Jeg ble inspirert av ulike kvinneroller og kvinneuttrykk, at det er en bredde å sjonglere med her, ikke bare et lite smalt spor.”

Sitat fra deltaker